Phanh thây và ăn thịt bạn gái – Issei Sagawa và câu chuyện về cuộc đời khó tin của hắn.

Phanh thây và ăn thịt bạn gái – Issei Sagawa và câu chuyện về cuộc đời khó tin của hắn.
” Nếu tôi có một bữa tối, có lẽ tôi sẽ không ăn thịt cô ta” Đó là những trích đoạn trong 1 cuốn sách của Issei Sagawa – kẻ ăn thịt người ghê rợn người Nhật Bản. Điều đặc biệt ở đây là, sau khi phạm tội một cách ghê rợn, hắn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật và sống tới tận bây giờ. Issei...